Lev med døden

Maria Damsholt

Start Date : 2018-05-11

End Date : 2018-05-13

 

 

Der er flere grunde at skærpe bevidstheden om det faktum, at vi alle skal dø:

 

Hvis du kan opfatte døden som en ledsager på din rejse gennem livet, så vil den bevidsthed hjælpe dig til ikke at udsætte, hvad der er vigtigt for dig.

Det kan give fred i ens eget sind at få et afklaret forhold til sin død, så frygt kan erstattes med tillid og ro.

Det vil ruste dig bedre til at kunne hjælpe et medmenneske under dødsprocessen.

 

Dette kursus fører deltageren gennem en række af dødens aspekter.

Det handler om at drage omsorg for sig selv og andre gennem livet og ved dødstidspunktet.

Målgruppen er alle, som ønsker et mere afklaret og konkret forhold til døden for bl.a. dermed at være forberedt på, at du enten selv eller en af dine pårørende pludselig kan få en dødelig sygdom. Du vil få en større forståelse for, accept af og værktøjer til at leve med, at ingen undgår døden.

Kurset er intenst. Du kommer til at arbejde med dine egne følelser og holdninger. Der vil være oplæg, gruppearbejde, meditationer og refleksioner, en blanding af teori og praksis.

I løbet af kurset arbejder vi med aktiv lytning og nærvær, også på dødslejet, samt udviklingsmuligheder i kriser, svære følelser, tilgivelse, åndelig smerte og hjælp samt hospicebevægelsens menneskesyn.

Du får etableret din egen værktøjskasse med 5 ting, du i hvert fald kan gøre.

Både privatpersoner og professionelle, f.eks. ansatte i pleje- og hospicesektoren, kan have glæde af kurset.

 

UNDERVISER

 

Kursusleder Maria Damsholt er psykolog og psykoterapeut. Hun har gennem 20 år holdt kurser og forløb omkring bevidst død, med et buddhistisk udgangspunkt. 

Hun har haft kræftpatienter i behandling som sygesikringspsykolog i Københavns Kommune. Hun har deltaget i alle Elisabeth Kübler-Ross’ kurser i Virginia, USA og har arbejdet som frivillig på et hospice i North Carolina, USA.

Hun er Initiativtager til foreningen Medicin Buddhas Lysende Klare Land, et center for bevidst liv og død, der hviler på et buddhistisk værdigrundlag, og er åbent for alle. Grundtanken er respekten for den døendes egne præmisser. Hun har trænet og superviseret frivillige i 20 år.

Maria underviser på dansk.

 

Kurset er arrangeret af Gomdes arbejdsgruppe: "Døden - Gomde DK projekt", som du kan læse mere om HER

 

PROGRAM

 

Fredag 11. maj 

10.00 - 12.30: Undervisning

12.30 - 14.30: Frokost m. mulighed for gåtur m.m.

14.30 - 15.00: Kaffe /te

15.00 - 17.30: Undervisning

18.00 - 19.00: Aftensmad

20.30 - 22.00: Meditation/refleksion

 

Lørdag d. 12. maj

09.00 - 12.30: Undervisning

12.30 - 14.30: Frokost

14.30 - 15.00: Kaffe/te

15.00 - 17.30: Undervisning

18.00 - 19.00: Aftensmad

20.30 - 22.00: Meditation/refleksion/gruppearbejde

 

Søndag 13. maj

09.00 - 12.30 Undervisning (kort pause midtvejs).

12.30 - 14.30: Frokost

14.30 - 16.00: Opsamling, evaluering

 

PRISER

 

INDKVARTERING EARLY BIRD INDEN 1. APRIL EFTER 1. APRIL
Camping / ophold udenfor Gomde 1.000 kr. 1.200 kr.
Sovesal 1.200 kr. 1.400 kr.
Seng på dobbeltværelse 1.700 kr. 1.900 kr.
Enkeltværelse 1.900 kr. 2.100 kr.
Rabat unge under 25 år på sovesal 550 kr. 550 kr.

 

Hvis dit firma eller din institution betaler kurset er prisen + 1.000 kr., ingen donation, idet der udstedes faktura for hele kursusbeløbet. Hvis du ønsker at tilmelde dig gennem dit firma eller din institution, så kontakt Susanne Lifschitz på email: thorasusanne@hotmail.com

Mulighed for ankomst dagen før, 10. maj, mod tillæg, 300 kr.

Mulighed for tilkøb af morgenmad 11. maj (50 kr.)

Den grundlæggende pris for at deltage på Gomde inkluderer din seng, alle måltider og de praktiske nødvendigheder for at afholde kurset. Gebyret holdes lavt takket være mange hjælpende hænder. Værelserne fyldes efter først-til-mølle princippet.

Efter tibetansk-buddhistisk skik bliver Maria udelukkende betalt for kurset gennem frivillige donationer fra deltagerne. Den foreslåede donation er 250 kr per dag. Når kurset slutter er der lejlighed til at give bidrag for undervisningen direkte til Maria.

Kurset betales online samtidig med, at du tilmelder dig.

 

PRAKTISK

 

Hvis du køber seng på sovesal, betyder dette en madras eller seng uden pude/dyne/sengelinned. Husk derfor at tage sovepose, pude og betræk med, og også dit eget håndklæde.

Hvis du køber seng på delt dobbeltværelse eller enkeltværelse er pude/dyne/sengelinned og håndklæder inkluderet i prisen.

 

Alle, der er på kursus på Gomde, har et yogi-job i løbet af dagen. Det kan f.eks. være at hjælpe med at servere mad, hjælpe til i køkkenet, gøre rent eller vaske op efter måltider. Du får opgaven, når du registrerer dig ved ankomsten.  

Læs mere om det praktiske på Gomde her.

 

SPØRGSMÅL

Er du i tvivl om noget, så ring eller mail til Maria Kristensen: Tlf. 53 35 55 70, email: maria.mkk.dk@gmail.com

 

 

14.30 - 16.00: Opsamling, evaluering.Der er fl ere grunde Ɵ l at skærpe bevidstheden om det faktum, at vi alle skal dø:
• Hvis du kan opfaƩ e døden som en ledsager på din rejse gennem livet, så vil den bevidsthed hjælpe
dig Ɵ l ikke at udsæƩ e, hvad der er vigƟ gt for dig.
• Det kan give fred i ens eget sind at få et aŅ laret forhold Ɵ l sin død, så frygt kan erstaƩ es med Ɵ llid og ro.
• Det vil ruste dig bedre Ɵ l at kunne hjælpe et medmenneske under dødsprocessen.
 
DeƩ e kursus fører deltageren gennem en række af dødens aspekter. Kursusleder Maria Damsholt er psykolog og
har gennem 20 år holdt kurser og forløb omkring bevidst død, med et buddhisƟ sk udgangspunkt. Det handler om
at drage omsorg for sig selv og andre gennem livet og ved dødsƟ dspunktet.
(Se udførligt program længere nede)
Målgruppen er alle, som ønsker et mere aŅ laret og konkret forhold Ɵ l døden for bl.a. dermed at være forberedt
på, at du enten selv eller en af dine pårørende pludselig kan få en dødelig sygdom. Du vil få en større forståelse
for, accept af og værktøjer Ɵ l at leve med, at ingen undgår døden. Både privatpersoner og professionelle, f.eks.
ansaƩ e i pleje- og hospicesektoren, kan have glæde af kurset.
 
Kurset er intenst. Du kommer Ɵ l at arbejde med dine egne følelser og holdninger. Der vil være oplæg, gruppe-
arbejde, meditaƟ oner og refl eksioner, en blanding af teori og praksis.
 
I løbet af kurset igennem aktiv lytning og nærvær, også på dødslejet, udviklingsmuligheder i kriser, svære følelser,
tilgivelse, åndelig smerte og hjælp samt hospicebevægelsens menneskesyn.
Du får etableret din egen værktøjskasse med 5 Ɵ ng, du i hvert fald kan gøre.
 
Underviser er Maria Damsholt, psykolog og specialist i psykoterapi, har haŌ mange kræŌ paƟ enter
i behandling som sygesikringspsykolog i Københavns Kommune. Hun har deltaget i alle Elisabeth
Kübler-Ross’ kurser i Virginia, USA. Har arbejdet som frivillig på et hospice i North Carolina,
USA. IniƟ aƟ vtager Ɵ l foreningen Medicin Buddhas Lysende Klare Land, et center for bevidst liv
og død. Det hviler på et buddhisƟ sk værdigrundlag og er åbent for alle. Grundtanken er
respekten for den døendes egne præmisser. Hun har trænet og superviseret frivillige i 20 år.
 
KURSUSPROGRAM
FREDAG 11. MAJ 2018
10.00 - 12.30: Undervisning: 3 principper mht. at forholde sig Ɵ l døden. VigƟ gheden af at huske på forgængelighed
 
og død. Hospicebevægelsens menneskesyn. KommunikaƟ on, akƟ v lytning, og nærvær.
 
12.30 - 14.30: Frokost m. mulighed for gåtur m.m.
14.30 - 15.00: Kaff e /te
15.00 - 17.30: Undervisning: KommunikaƟ on, akƟ v lytning, og nærvær, fortsat.
3 principper mht. at lyƩ e/være Ɵ lstede. TerapeuƟ sk berøring.
18.00 - 19.00: AŌ ensmad
20.30 - 22.00: MeditaƟ on/refl eksion
LØRDAG 12. MAJ
09.00 - 12.30: Undervisning: Kriseteori og refl eksioner over udviklingsmuligheder i kriser. Svære følelser.
 
Tilgivelse.
12.30 - 14.30: Frokost
14.30 - 15.00: Kaff e/te
15.00 - 17.30: Undervisning: Om begrebet total smerte. Hvordan kan man arbejde psykologisk med smerte.
 
Pleje af den døende, kommunikaƟ on med den døende.
Åndelig smerte og åndelig hjælp. Forskellige perspektiver.
Vi kan ikke forhindre døden, men vi behøver ikke at dø tomhændede.
18.00 - 19.00: AŌ ensmad
20.30 - 22.00: MeditaƟ on/refl eksion/gruppearbejde
Etablering af din egen værktøjskasse. 5 Ɵ ng du kan gøre.
SØNDAG 13. MAJ
09.00 - 12.30 Undervisning (kort pause midtvejs). Er det muligt at være lykkelig ved dødsƟ dspunktet?
 
Den Ɵ betanske Buddhismes syn på døden og det at dø.
 
Forholde sig Ɵ l egen dødelighed.
12.30 - 14.30: Frokost
14.30 - 16.00: Opsamling, evaluering, udlevering af kursusbevis.
Register Here

April 2019

Apr 17

Kærlighedens Åbne Rum

    Kærl...

view

July 2019

Jul 15

Den Buddhistiske Impuls: H...

  Højskole-ugeku...

view

Jul 31

Cloudless Summercamp 2019

Cloudless summercamp 2019 ...

view

This is Hidden Text