Donationer

 

Læs mere om hvordan du kan støtte Gomde:

Faste donationer

Engangsdonationer

Donér din kirkeskat til Gomde

Testamente

Skattefradrag for donationer

Donationsbaseret undervisning

 

Faste donationer


I øjeblikket har Gomde omkring 25 faste sponsorer, der hver især donerer mellem 50 og 1000 kroner per måned. Du kan også overveje om du har lyst til at give en månedlig donation til Gomde. For øjeblikket går alle donationer til det nye byggeprojekt, med mindre donatorer specifikt angiver noget andet. Derfor bedes du angive i "Besked til modtager" feltet ved overførslen, hvis din donation skal gå til andre formål end udvidelsen af Gomde.

Sådan gør du:

1. Opret en fast månedlig overførsel til sangha-foreningens donations-konto i Sydbank:

 

DONATION    

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0001571514

IBAN code: DK2968450001571514

SWIFT: SYBKDK22

 


NB: For at få skattefradrag for dine donationer skal du sørge for at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR nr. i det ekstra "mere tekst til modtager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT. Læs mere om skattefradrag nedenfor.

2. Send venligst en mail til gomde@gomde.dk mærket "Fast donation til Sangha-foreningen", for at fortælle os at du har oprettet en månedlig overførsel. Så sender vi en bekræftelse til dig når betalingen et gået igennem første gang.
 

Engangsdonationer


Vi er selvfølgelig også rigtig glade for at modtage lejlighedsvise donationer.

Hvis du ønsker at din donation skal gå til noget specifikt, bedes du angive dit ønske i "Besked til modtager" feltet ved overførslen. Du kan også sende din donation DIREKTE til den konto, som du ønsker at støtte.

Sådan gør du:

Overfør din donation til sanghaforeningen:

 

DONATIONSKONTI    

Generel donation:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0001571514

IBAN code: DK2968450001571514

SWIFT: SYBKDK22

 

Donation til indgangsparti:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0002110759

 

Donation til Tara programmet på dansk:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0002110742

 

Donation til retreathytter:

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0002079301

 

Donation til Tashi Delek:

Sydbank

Reg nr.: 6845

 

Konto nr: 0001600834

 


NB: For at få skattefradrag for dine donationer skal du sørge for at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR nr. i det ekstra "mere tekst til modtager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT. Læs mere om skattefradrag nedenfor.

 

Donér din kirkeskat til Gomde


Nogle folk gør det helt personlige valg at melde sig ud af den danske folkekirke, og donere det de ville have betalt i kirkeskat til Gomde i stedet. Hvis du synes det er en god idé og det føles rigtigt for dig, er det faktisk meget nemt at gøre det. Her kan du se hvordan:

1. Udmeldelse af folkekirken:

Du kan anmode om udmeldelse ved at tage kontakt til præsten eller kirkekontoret i sognet hvor du bor. Henvendelse kan ske personligt i kirkekontorets åbningstid, eller skriftligt (en simpel e-mail er nok), og du skal oplyse hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne fremgår af din fødsels- og dåbsattest. Når udmeldelsen er behandlet, sender sognet en ny dåbs-/navneattest hvoraf det fremgår at du ikke er folkekirkemedlem, og betalingen af kirkeskatten ophører af sig selv.

2. Opret en månedlig eller årlig donation til Gomde:

På dine årsopgørelser fra SKAT kan du se hvor meget du hidtil har betalt i kirkeskat hvert år. Du kan også beregne det på denne side. Når du har bestemt dig for hvilket beløb du vil donere til Gomde i stedet, kan du oprette en månedlig eller årlig overførsel til Sangha-foreningens donations-konto i Sydbank: reg. 6845 konto nr. 0001571514. Hvis du ikke selv kan oprette den tilbagevendende overførsel i netbank, kan du bede din bank om at gøre det.

3. Få gavn af skattefradrag for dine donationer:

Når du donerer til Gomde via foreningen Rangjung Yeshe Sangha, kan du få skattefradrag for dine bidrag. Læs mere om skattefradraget her. For at få skattefradrag for dine donationer skal du sørge for at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR nr. i det ekstra "mere tekst til modager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT.

Herefter kører det helt af sig selv – indtil den dag du selv tager initiativ til at få ændret den månedlige overførsel.

 

Testamente


Hvis du vil lade Gomde arve en del af din formue er det nødvendigt at oprette et testamente til fordel for menigheden (foreningen) Rangjung Yeshe Sangha, CVR-nr. 34661553. Foreningen skal ikke betale boafgift (arveafgift) af arven, så hele det testamenterede beløb går til foreningens arbejde.
 

Ved at oprette testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør. Du kan kun testamentere de tre fjerdedele af arven, der ikke skal tilfalde dine tvangsarvinger (ægtefælle og livsarvinger). Har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over alle dine værdier og ejendele.

For at kunne oprette et testamente, skal du være fyldt 18 år. Desuden skal du være i stand til at handle fornuftigt. Et testamente skal oprettes skriftligt. Det skal underskrives eller vedkendes (dvs. accepteres) under overværelse af to vidner (vidnetestamente) eller en notar i byretten (notartestamente). Vidnerne/notaren skal efterfølgende underskrive testamentet.

For mere information, se https://www.borger.dk/sider/testamente.aspx


Der er nogle formelle regler du skal følge, hvis testamentet skal være juridisk bindende. Derfor anbefales det at du får en advokat til at hjælpe dig med at oprette testamentet, og at du derefter underskriver testamentet hos notaren så det bliver registreret i Centralregisteret for Testamenter.

Hvor meget det koster at få oprettet et testamente hos en advokat, kommer an på hvor lang tid advokaten skal bruge på det, så det er en god idé at gøre et grundigt hjemmearbejde først. Ældresagen har nyttig information på deres hjemmeside i den forbindelse, se her.

Alternativt findes der forskellige tjenester på Internettet som udbyder oprettelse af testamente online.

Læs desuden Jyllandspostens artikel fra 2014 om skattemæssig "arve-finte" der kan være særligt relevant for enlige og par uden børn, dvs. personer uden såkaldte livsarvinger.

 

Skattefradrag for donationer


Du kan få skattefradrag for dine donationer til Gomde, hvis de indbetales til Foreningen Rangjung Yeshe Sangha, som er godkendt som religiøs menighed og godkendt efter ligningslovens § 8 A (vedr. gavebeløb) og § 12, stk. 3 (vedr. løbende ydelser).

Hvis du giver til foreningen har du derved skattefordele ved:

a) donationer;

b) løbende betalinger (se nedenfor); og

c) testamenteret arv i form af kontanter og som fast ejendom (se nedenfor).

Donationer kan overføres til Foreningens donations-konto i Sydbank:

 

DONATION    

Sydbank

Reg nr.: 6845

Konto nr: 0001571514

IBAN code: DK2968450001571514

SWIFT: SYBKDK22

 


NB: For at få skattefradrag for dine donationer skal du sørge for at skrive dit navn i det korte "tekst til modtager" felt, og dit CPR nr. i det ekstra "mere tekst til modtager" (el. lign.) felt på bankoverførslen, så Sangha-foreningen kan indberette dine donationer til SKAT.


Der gælder følgende regler for skattefradrag:

Der er ikke nogen nedre grænse for det beløb, der kan fradrages. Den øvre grænse er 15.200 kr. i 2016 (15.000 kr. i 2015).

Beløbet man giver fradrages under ens indtægt som ligningsmæssige fradrag på skatteskemaet (felt 412 i din forskudsopgørelse og i rubrik 55 i din årsopgørelse). Den skatteprocent, der bruges af myndighederne er p.t. på ca. 28%, dvs. det beløb man giver bliver divideret med 100 og ganget med 28. Hvis man giver 15.200 kr pr. år sparer man: 15200/100 x 28 = 4.256 kr. Med andre ord, så er 4.256 kr. det beløb, man betaler mindre i skat det pågældende år. Beløbet kan man vælge at spare eller donere ekstra.

Skatteprocenten på 28% reduceres i de kommende år frem til 2019 med 1% om året (25% i 2019).

Løbende betalinger: Ved løbende donationer forstås f.eks. betalinger hver måned, som gives så længe man lever eller i mindst 10 år. Dette skal formaliseres med en skriftlig aftale med foreningen. Man kan f.eks. bestemme, at den procentdel af ens indkomst, der har været betalt i kirkeskat, overføres til foreningen (se mere om kirkeskat ovenfor). Fradragsretten for sådanne løbende ydelser er den samme som for donationer. Læs mere på SKAT's hjemmeside her.

Testamenteret arv i form af kontanter og som fast ejendom: Hvis du betænker foreningen Rangjung Yeshe Sangha i dit testamente skal foreningen ikke betale boafgift (arveafgift) af arven, så hele det testamenterede beløb går til foreningens arbejde. Læs mere om testamente ovenfor.
Se desuden Jyllandspostens artikel fra 2014 om skattemæssig "arve-finte" der kan være særligt relevant for enlige og par uden børn, dvs. personer uden såkaldte livsarvinger.

 

Donationsbaseret undervisning  – en tradition i tibetansk buddhisme


I buddhismen er det en dybt rodfæstet tradition at Dharma-undervisning er en gave, som læreren giver frit og generøst. Denne tradition fortsætter på Gomde hvor ingen af Dharma-lærerne får løn eller honorar, men bliver betalt gennem donationer fra deltagerne. Læs mere om donationsbaseret undervisning her.


May 2020

May 07

Kærlighedens Åbne Rum

      ...

view

May 30

Karuna Workshop

The Brahma Viharas - A...

view

July 2020

Jul 13

Sommerhøjskole, uge 1

    Buddha og ...

view

Jul 20

Sommerhøjskole, uge 2 - vå...

    Våge...

view

This is Hidden Text