Fonden

 

Gomdes to ejendomme, Tornbjerggaard og Strandgaarden, er ejet af to separate selskaber (ApS), hvor Rangdjung Yeshe Fonden ejer aktiverne.

Rangdjung Yeshe Fonden
c/o Julius Nielsen A/S
Østre Stationsvej 43, st.
5000 Odense C

CVR-nummer: 18659670


Medlemmer af Rangdjung Yeshe Fondens bestyrelse:

Mads Julius Nielsen (formand)
•  Mand, født 1964
•  Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995
•  Genvalgt: 2015
•  Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2019
•  Medlemmets særlige kompetencer: MBA (Cambridge)
•  Øvrige ledelseshverv:
   Bestyrelsesmedlem i Vision Bridge (Beijing) International Cultural Development Co., Ltd.;
   Ideal Empire Co., Ltd.;
   Tassinyia Development Co., Ltd.;
   Bestyrelsesmedlem, V Trading International Co., Ltd.
•  Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Per Jørgensen
•  Mand, født 1953
•  Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995
•  Genvalgt: 2015
•  Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2019
•  Medlemmets særlige kompetencer: Advokat (H)
•  Øvrige ledelseshverv: se liste her
•  Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Andreas Doctor
•  Mand, født 1969
•  Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995
•  Genvalgt: 2015
•  Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2019
•  Medlemmets særlige kompetencer: PhD (Religionsvidenskab)
•  Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Shedrub Development Fund, USA
•  Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Thomas Doctor
•  Mand, født 1966
•  Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995
•  Genvalgt: 2015
•  Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2019
•  Medlemmets særlige kompetencer: PhD (Buddhist Studies)
•  Øvrige ledelseshverv: Direktør i Strandgaarden Retreat ApS
•  Medlemmet anses ikke for uafhængigt.

Erik Hein Schmidt
•  Mand, født 1955
•  Dato for indtræden i bestyrelsen: 1995
•  Genvalgt: 2015
•  Udløb af den aktuelle valgperiode: maj, 2019
•  Medlemmets særlige kompetencer: Forfatter, oversætter, meditationslærer
•  Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i 84000: Translating the Words of the Buddha, USA
•  Medlemmet anses ikke for uafhængigt.



Dokumenter:

Vedtægter for Rangdjung Yeshe Fonden

Forretningsorden for Rangdjung Yeshe Fondens bestyrelse


Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a (regnskabsåret 2017)

Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b (regnskabsåret 2017)



Årsrapporter:

2016 - Rangdjung Yeshe Fonden

2015 - Rangdjung Yeshe Fonden

2014 - Rangdjung Yeshe Fonden

 

2016 - Tornbjerggaard

2015 - Tornbjerggaard

2014 - Tornbjerggaard

 

2016 - Strandgården

2015 - Strandgaarden

2014 - Strandgaarden

 

Bankkonto:

Rangdjung Yeshe Fonden
Reg. nr.:. 6810
Konto: 1334941
SWIFT: SYBKDK22

Sydbank
Vestergade 33
5000 Odense C
Danmark

NB: Bemærk at du ikke kan udnytte skattefradraget for din donation, hvis du donerer til Gomde via Fondens bankkonto. Donér i stedet gennem Sangha-foreningen.


 


March 2018

Mar 29

Frihed Indefra

      ...

view

May 2018

May 11

Lev med døden

    Der er fle...

view

May 22

Intensivt Indre Tara Sadha...

  Den Indre Tara Sadhan...

view

This is Hidden Text